Fitamin E Ve Softgel GMP Ardystiedig

Fitamin E Ve Softgel GMP Ardystiedig

[Manyleb:] 500mg / 1000mg / 450mg

[Bywyd silff:] 2 flynedd

[Storio:] Cadwch mewn lle sych oer, nid yw'r tymheredd yn fwy na 25 Canradd, mae'r lleithder yn 50%.

[Defnydd a awgrymir:] Cymerwch ddau feddal bob dydd gyda bwyd cynnes.

[Disgrifiad:]

1.Anti-heneiddio
Fitamin E naturiol yw'r asiant gwrth-heneiddio pwysicaf. Mae'n gohirio heneiddio ac yn cadw bywiogrwydd gwyrdd. Mae arbrofion wedi dangos y gall celloedd dynol luosi a rhannu 50 gwaith a marw. Gall celloedd sy'n cael eu trin â fitamin E rannu mwy na 120 gwaith, a gellir ymestyn oes celloedd 2.4 gwaith. Felly, gellir gohirio heneiddio gyda 2.4 gwaith yr elw.

2. Gwella swyddogaeth atgenhedlu menywod
Gelwir brand da o fitamin E naturiol hefyd yn ffenol. Nid oes gan bobl ddiffyg fitamin E, ac nid yw'n hawdd ffrwythloni nac achosi erthyliad arferol.
Gall fitamin E wella swyddogaeth ofarïaidd a chynyddu ffoliglau.
Mewn gwirionedd, gall menywod wneud gormod o secretion gonadotropin a chynyddu secretiad, felly os ydych chi am gael merch fach iach, rhaid i chi ei dal i ychwanegu at fitamin E. naturiol.

3.Cyflwyno radicalau rhydd
Yn ystod metaboledd ein corff, mae amrywiaeth o radicalau rhydd yn cael eu ffurfio. Yn eu plith, mae 95% o'r radicalau rhydd o ocsigen mewn radicalau rhydd yn niweidiol i ni. Maent yn ymosod ar y celloedd sy'n cynhyrchu ocsidiad, yn dinistrio swyddogaethau celloedd, ac yn lleihau bywiogrwydd y corff. Ar gyfer fitamin E naturiol ar yr wyneb, cipio radical rhydd naturiol da yw'r radical rhydd mwyaf uniongyrchol. Cyn i radicalau rhydd ymosod ar gelloedd, bydd yn rhyngweithio â radicalau rhydd yn gyntaf. Yn ymateb gyda'r ewyllys, a thrwy hynny gael gwared ar erydiad y radicalau rhydd o gelloedd dynol.

4.Gwynnu gwynnu yn y fan a'r lle
Gall defnyddio brand fitamin E naturiol o ansawdd uchel adfer heneiddio croen a gwneud y croen yn llyfn ac yn deg. Roedd yn effeithiol yn y fan a'r lle, ac roedd adroddiadau gartref a thramor: gall cymryd fitamin E yn barhaus am 3 i 9 mis (100 i 200 mg o VE naturiol y dydd) ar lafar) leihau melasma'r wyneb a hyd yn oed ei fabwysiadu, gyda chyfradd effeithiol. o 70 i 90%. Gellir defnyddio fitamin E naturiol buddiol gwyn Baba mewn cyfuniad â geliau llafar i gyfuno effeithiau mewnol ac allanol.

5. Cardiofasgwlaidd Ifanc
Yn ddiweddar, mae'r term yn aml yn ymddangos mewn cyfryngau atherosglerotig, a elwir hefyd yn diwmorau fasgwlaidd, sy'n ffurfio ceuladau gwaed yn hawdd, yn achosi pob cnawdnychiant a strôc, a nhw yw prif achos afiechydon cardiofasgwlaidd fel clefyd coronaidd y galon. Gall fitamin E atal ceuliad gwaed mewn pibellau gwaed, atal arteriosclerosis, a thrwy hynny wneud cylchrediad y gwaed yn dda ac atal clefyd cardiofasgwlaidd ifanc.

A dweud y gwir, mae fitamin E nid yn unig yn dda i fenywod ond hefyd i ddynion. Jenna Mi o Brifysgol Helsinki, y Ffindir. Cyhoeddodd Dr. Para a'i gydweithwyr astudiaeth yn rhifyn mis Hydref o'r Journal of Neurology, sy'n nodi y gall dynion â diabetes a chlefyd y galon elwa o fitamin E.

Ar y llaw arall, mae angen mwy o fitamin E ar ddynion i gael gwared ar radicalau rhydd hefyd.

Mynnwch Ddyfyniad Rhad Ac Am Ddim Nawr!

Bolise Co., Cyfyngedig.Ar ôl anfon ymholiad ar-lein, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl, os na chewch unrhyw ymateb mewn pryd, cysylltwch â ni trwy Ffôn neu E-bost.

Croeso i Bolise Co., Ltd.
1. E-bost: [e-bost wedi'i warchod]
2. Ffôn: +86 592 536 5868
Amser Gwaith: 8:30--18:00, Dydd Llun - Dydd Gwener

I gael mwy o wybodaeth am y cynnyrch, anfonwch yr e-bost at [e-bost wedi'i warchod]

Bolise Co., Cyfyngedig.

Sut i Archebu?
  • 1. Anfon Neges i UD ->
  • 2. Cadarnhau Gwybodaeth Cynnyrch ->
  • 3. Gorchymyn & Taliad->
  • 4. Pecynnu a Llongau->

Mae ein Ffatri

Pam Dewiswch Ni?

Mae ein cynnyrch wedi'u hardystio â'r dystysgrif ISO, mae sampl am ddim ar gael.
Gwneuthurwr CGMP i sicrhau ansawdd sefydlog a dibynadwy.

Mae ein holl gynhwysion yn bodloni safonau ansawdd a diogelwch bwyd llym, ac yn rhagori ar safonau'r diwydiant ar gyfer purdeb a glendid.

Rydym wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion unigryw cwsmeriaid trwy ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr a phroffesiynol, mwynhau enw da ymhlith ein partneriaid busnes a'n cwsmeriaid am gynhyrchion o ansawdd uchel, gwasanaethau ôl-werthu rhagorol, prisiau cystadleuol, a llongau prydlon.

Croeso mawr i ffrindiau o bob cwr o'r byd gysylltu â ni. Byddwn yn ymateb i chi cyn gynted â phosibl, ar ôl anfon ymholiad ar-lein. Ac mae croeso i chi ein ffonio os oes unrhyw ymholiad brys neu heb gael ymateb gennym ni mewn pryd.

Ein Cyfarwyddwr Gwerthu

Steven

Steven Lee

Mob / WhatsApp / WeChat: +86 13696950872

Mae gan ein rheolwr gwerthu VP dros 25 mlynedd o brofiad rheoli ym mhob rôl arwain.            

Siry Tgly

Siry Tgly

 

Mob / WhatsApp / WeChat: +86 19859184872

Mae Siry Tgly yn gyfrifol am yr holl weithrediadau cynhyrchu plwm, gwasanaeth cwsmeriaid a marchnata.                   

Amy Zeng

Amy Zeng

Mob / WhatsApp / WeChat: +86 18965157632

Mae Amy Zeng yn gyfrifol am y gwerthiant byd-eang, y gwasanaeth a'r ehangu sianel i'r farchnad Ewropeaidd.

Llygad y dydd

Daisy Chan

Mob / WhatsApp / WeChat: +86 18965162351

Mae Daisy Chan yn gyfrifol am y gwerthiant byd-eang, y gwasanaeth a'r ehangu sianel i'r farchnad Ewropeaidd.