Gwella rhywiol

Y cyflwyniad byr gwella rhywiol

Y datblygiadau cynhyrchion newydd effeithiol a pherfformiad uchel yw ein manteision cystadleuol. Rydym yn ymwneud â datblygu deunydd crai teclyn gwella rhyw gwrywaidd a benywaidd, pwyso colli a braster gwaed i lawr, mae ein technoleg ymchwil ac offer datblygedig yn galluogi ein cynhyrchion i fod yn fwy effeithiol, diogel gyda mwy. pris cystadleuol yn y farchnad, rydym wedi ein grymuso gyda'r deunyddiau crai colli pwysau mwyaf datblygedig a mwyaf newydd, tueddiadau cynhyrchion iach rhywiol gwrywaidd a benywaidd. Gellid cynhyrchu pob math o ddeunyddiau crai cemegol yn gapsiwl, bilsen, diod trwy'r geg a gwin, gyda mwy na Purdeb 99%, a gellid ei gludo ledled y byd. Ar yr un pryd, mae mwy na deg math o ddeunyddiau crai gwella gwrywaidd a cholli pwysau dynion a menywod ar gael. Ar wahân i hyn, mae gennym hefyd ein deunyddiau crai gwella rhyw cymysg ein hunain a deunyddiau crai colli pwysau. y gellir eu llenwi i gapsiwlau yn uniongyrchol. Fel cwmni rhyngwladol cyfrifol, nid ydym yn fodlon â'n cyflawniad cyfredol, ond rydym bob amser yn cymryd rhan yn y gwelliant a'r dafarn ovation y cynhyrchion. Nawr rydym yn datblygu cynhyrchion colli pwysau mwy effeithiol, cynhyrchion ehangu'r fron, deunyddiau crai gwrywaidd a benywaidd i ddiwallu'r angen domestig a rhyngwladol cyfnewidiol.

Y cynhyrchion gwella rhywiol y gallwn eu cyflenwi fel a ganlyn: 

Deunyddiau crai gwella rhyw Dyn / Gwryw

Hud Super
Hud Super Cymeriad: darnau llysieuol, yn rhydd o sgîl-effaith a gwenwyndra, ymateb cyflym, yn uniongyrchol ar gyfer dos y geg a llenwi capsiwl.
Vardenafil (Levitra) 
Cymeriad: mae'n wyn i bowdr crisialog oddi ar wyn, blas chwerw od heb arogl, hydawdd mewn dŵr ac ethanol, mae Vardenafil yn gyffur llafar sy'n cael ei ddefnyddio i drin analluedd. 
Mesylate Sildenafil
Nodweddion: Mae'n ddeunydd crai triniaeth feddyginiaeth, wedi'i nodi ar gyfer trin camweithrediad erectile. 
Hongdenafil
Eiddo: powdr crisialog gwyn, blas chwerw heb arogl, yn hydawdd mewn dŵr ac ethanol, ramification Sildenafil Citrate 

Tadalafil / Tadanafil (Cialis) 
Dosbarth a Mecanwaith Cyffuriau: Mae Tadalafil yn gyffur geneuol a ddefnyddir i drin analluedd (yr anallu i gyrraedd neu gynnal codiad penile). Mae mewn dosbarth o gyffuriau o'r enw atalyddion ffosffodiesteras. 
HuanYangjian 
Cymeriad: Mae'r cynnyrch hwn wedi'i buro'n fawr i grisial powdr gwyn sy'n gallu hydoddi mewn dŵr ac ethanol ond na all hydoddi mewn braster. Mae'n arogli ac yn chwerw gyda'r purdeb uwch na 99.95%.
sildenafil 
Cymeriad: Mae mecanwaith gweithredu Sildenafil citrate yn cynnwys rhyddhau ocsid nitrig (NA) yn corpws cavernosum y pidyn.
XinYanJian
Nodweddion: grisial melyn tebyg i bowdwr sy'n hawdd ei doddi i mewn i ddŵr, alcohol a braster, heb unrhyw arogl arbennig. 

Cynhyrchion colli pwysau deunyddiau crai

Babutramine 
Swyddogaeth: Mae Babutramine, gyda'r un mecanwaith o sibutramine, yn asiant a weinyddir ar lafar ar gyfer trin gordewdra. Mae'n dod yn effeithiol yn bennaf trwy metaboledd ei amin 
rimonabant 
Mae powdr crisialog oddi ar wyn i wyn, sy'n hydawdd mewn methanol.Rimonabant yn antagonydd derbynnydd endocannabinoid CB1 dethol a nodwyd ar gyfer trin gordewdra.
Orlistat
Disgrifiad: Mae Xenical yn gyffur sydd wedi'i gynllunio i drin gordewdra. Ei brif swyddogaeth yw atal amsugno brasterau o'r diet dynol, a thrwy hynny leihau cymeriant calorig.

SumerSumer
Eiddo: cynhyrchion naturiol, heb unrhyw wenwyndra a sgil-effaith, effaith gyflym, dim dolur rhydd, ar gyfer dosio trwy'r geg yn uniongyrchol a llenwi capsiwl.    
Sibutramine  
Eiddo: Mae monohydrad hydroclorid Sibutramine yn bowdwr crisialog gwyn i wyn, neu bowdr crisialog hufen gwyn, sy'n anhydawdd mewn dŵr ac yn hydawdd mewn alcohol grawn.
Lipstatin  
Disgrifiad: Mae lipstatin yn atalydd cryf, anghildroadwy o lipas pancreatig. Mae'n gynnyrch naturiol, ac fe'i ynyswyd gyntaf o'r Actinobacterium Streptomyces toxytricini.

Enhacement rhywiol menyw / benyw  

Powdwr PluPowdwr Plu
Powdwr Plu yw'r sbardun rhyw at ddefnydd menywod heb liw ac arogl a gallai hydoddi'n hawdd mewn dŵr ac alcohol. Mewn ychydig funudau ar ôl cymryd, byddai gan ferched deimlad coslyd yn eu fagina. ... 

Deunyddiau Eraill

Deunyddiau crai cardiofasgwlaidd 
Intergradient cynnyrch: Angelica, Mastic, Gwreiddyn Astragalus, gwyddfid, Wormwood Anomalaidd, Radices Sileris, Divaricate Saposhniovia Root, Caladium, Semen Persicae, Kakuda Figwirt Root ...     
Deunydd crai diabetes halltu 
Cynhwysion: gingkgo, fructus crataegi, epimedium barrenwort, yam, cacti, gwenith yr hydd gwyllt, PE gymnema, fructus momordicae, hadau fenugreek cyffredin ac ati.

Deunydd crai gwrthganser 
Gall gynyddu effaith cemotherapi, gwella swyddogaeth imiwnedd y claf, cryfhau ymwrthedd eich corff a gwella ansawdd byw'r claf ... 

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am wybodaeth gwella rhywiol, Croeso i gysylltu â ni! 

gallwch cysylltu â ni gwybod mwy o wybodaeth Gwelliant rhywiol.