Detholiad Pupur Coch Melys CH-19 (Detholiad Capsiate)

Detholiad Pupur Coch Melys CH-19 (Detholiad Capsiate)

[Beth yw Capsiate? ]
Yr ychwanegiad dietegol cyntaf a'r unig ychwanegiad gyda capsinoidau naturiol wedi'u tynnu o bupurau melys CH-19.
[Ynglŷn â Capsiate]
 Mae Capsiate, un o'r capsinoidau, yn aml yn cael ei ddefnyddio fel enw poblogaidd ar gyfer capsinoidau oherwydd mai hwn yw prif ran capsinoidau a dynnir o bupurau melys CH-19.
[Tarddiad Deunydd]  Capsicum annuum L. cv. CH-19 Melys
[Capsiate Fformiwla Moleciwlaidd]        C18H26O4
[Capsiate Pwysau Moleciwlaidd]          306.18
[Manylebau]             40% ~ 95%
[Dull Assay]  HPLC
[Ynglŷn â Detholiad Annuum Capsicum (Detholiad Capsiate)]
Mae Capsiate yn bowdwr crisial melyn gwyn neu welw wedi'i dynnu o capsicum sych. Ei brif gydrannau yw capsaicin, dihydrocapsaicin, ac alcaloidau eraill, megis nordihydrocapsaicin, homodihydrocapsaicin ac ati. 
[Cam Detholiad Capsicum Annuum (Detholiad Capsiate)] 
  1) Capsiate, yr analog capsaicin di-pungent, yw'r deunydd ar gyfer bwyd a meddygaeth iechyd. Gall gynyddu thermogenesis a'r defnydd o ynni, hyrwyddo metaboledd ynni ac atal cronni braster y corff.
  2) Mae Capsiate yn dangos gweithgareddau gwrth-ocsideiddiol, gwrthlidiol a gwrth-ganser, gan ddal cryn botensial ar gyfer budd iechyd dietegol a datblygiad fferyllol. 
[Capsaicin]
Capsaicin, yw'r gydran pungent a geir mewn pupurau chili poeth sy'n creu'r teimlad o losgi a gwres sy'n digwydd ar ôl bwyta brathiadau bach iawn o'r pupur hyd yn oed. Oherwydd y symptomau hyn sy'n dilyn llyncu, dim ond ychydig bach o gapsaicin dietegol y gellir ei oddef ar un adeg.
[CH-19 Pupur melys]
Pupur melys di-pungent sydd newydd ei ddarganfod sy'n ffynhonnell capsinoidau, y cynhwysion allweddol yn Capsiate. Mae'r amrywiaeth hwn o bupur yn unigryw oherwydd ei fod yn cynhyrchu capsinoidau, ond bron dim capsaicin.
[Capsinoidau]
Mae capinoidau yn deulu o gyfansoddion sy'n analogau capsaicin, ond nad ydyn nhw'n pungent. Maent oddeutu 1,000 gwaith yn llai pungent mewn cyferbyniad â capsaicin. Mae capinoidau yn cael eu tynnu o bupurau melys CH-19, pupurau unigryw a naturiol nad ydyn nhw'n pungent. Mae Capsinoidau yn enw ar y cyd sy'n cynnwys capsiate, dihydrocapsiate a nordihydrocapsiate.
[COA o Ddetholiad Pupur Coch Melys CH-19]
PRAWF:
Colled ar sychu: 3.00%
Lludw: 2.98%:
Maint rhwyll: 100% yn pasio 80 rhwyll
ASSAY (HPLC):
Capsiate: ≥0.75%
Metel trwm: ≤10ppm
Fel: ≤3.0ppm
Plaladdwr Gweddilliol: Negyddol
[Pecynnu Cynnyrch]

Detholiad Pupur Coch Melys CH-19 (Detholiad Capsiate)

Mae ein cwmni'n cyflenwi'r holl gynhwysion ynddo. Os oes gennych ddiddordeb ynddo, mae croeso i chi ein holi.